Naposledy aktualizováno: 10.12.2019 18:03:34
logo

Obecní knihovna ve Veselíčku

Obecní knihovna ve Veselíčku

 

působí v obci s 893 obyvateli. Knihovna má velmi dlouhou tradici, založena byla již v roce 1920. Za dobu své existence se několikrát stěhovala, nyní sídlí v samostané budově vedle obecního úřadu.

 

Ve stálém fondu má 2 862 knihovních jednotek, čtenářům nabízí několik titulů časopisů (Tajemství české minulosti, Království zvířat a další). K dispozici je časopis o knihách, čtení, spisovatelích a knihovnách Krok. Kromě stálého fondu nabízí knihovna svým čtenářům novinky z výměnného fondu, který je do knihovny dovážen pravidelně čtyřikrát ročně, celkem je k dispozici dalších nejméně 300 svazků (za rok 2018 to bylo 553 svazků).

 

Knihovna nabízí zdarma veřejný internet registrovaným i neregistrovaným uživatelům prozatím v kanceláři Obecního úřadu ve Veselíčku, která bezprostředně sousedí s knihovnou. Umístění v knihovně zatím není možné z prostorových důvodů.

 

Knihovna je od  roku 2010 plně automatizována. Z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR a spoluúčasti obce Veselíčko byl realizován grant Automatizace výpůjčního protokolu v obK Veselíčko v KS Clavius.

 

 

Statistické údaje za rok 2018

 

Počet registrovaných čtenářů: 56, z toho 8 do 15 let

 

Počet návštěvníků: 607

 

Návštěvníci kulturních akcí: 72

 

Výpůjčky celkem: 1 718