Naposledy aktualizováno: 10.12.2019 18:03:34
logo

Obecní knihovna ve Veselíčku

 

 

                           

 Sobotní dílničky

 

V sobotu 17. března 2018 uspořádala naše knihovna " Sobotní výtvarné dílničky " , které byly zaměřeny na velikonoční tvoření. Děti si vyrobily různé velikonoční ozdoby do květináčků . Přestože se akce zúčastnilo málo dětí, akce se vydařila.

                                                             / foto ve fotogalerii /

 

 

  Beseda v MŠ       

 

V rámci akce " Březen - měsíc knihy " jsem navštívila místní mateřskou školu, abych seznámila děti s činností naší knihovny. Dětem jsem ukázala knihy různých žánrů, které si mohou v naší knihovně vypůjčit a s rodiči přečíst.

                                                           / foto ve fotogalerii  /

 

 

    Beseda v MŠ - Týden knihoven /1.10. -7.10.2018/

 

Ve středu 3. října 2018 byla uspořádána pro děti místní mateřské školy v rámci " Týdne knihoven " beseda o knihách. Kromě seznámení s oblíbenými knihami pro děti jsme si udělali i malý kvíz o znalostech postaviček ze známých pohádek. Nakonec jsme si zahráli pohádku " O velké řepě ". Na závěr byly děti odměněny malou sladkostí za znalosti a aktivitu při besedě.

 

                                                            / foto ve fotogalerii /

 

 

 

      Podzimní výtvarné dílničky

 

V úterý 30.října 2018 uspořádala knihovna pro děti,které měly podzimní prázdniny " Výtvarné dílničky ". Ty byly zaměřeny na vánoční ozdoby.Kromě dětí, kterým se chtělo vstávat a jít do nepříjemného počasí,aby si něco vyrobily, účastnila se tentokrát  dílniček i místní mateřská škola. Všechny děti byly velmi šikovné a odměnou jim byly pěkné výrobky.

 

                                                           / foto ve fotogalerii /

 

 

      Výtvarné dílničky v místní MŠ  

                                                                    phpthumb_generated_thumbnail.jpg

V úterý 19. února 2019 opět uspořádala knihovna pro děti z místní MŠ výtvarné dopoledne. Děti měly za úkol vytvořit jednu z postaviček ze známé knihy - Povídání o pejskovi a kočičce. Z již předchystaných komponentů si dotvořily postavičku pejska . Výrobky se jim velmi povedly .

                                                     / foto ve fotogalerii /

 

 

       Návštěva dětí z MŠ v knihovně

 

Ve čtvrtek 18.4.2019 navštívily naší knihovnu děti z místní mateřské školy. Prohlédly si knihovnu , seznámila jsem je s činností naší knihovny, ukázaly jsme si některé knihy a časopisy,které jsou určeny hlavně dětem. Děti si také prohlédly velikonoční výstavku  a na závěr obdržely malou pozornost ve formě omalovánek .

                                                                    / foto ve fotogalerii /